Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer

VNel Coördinatoren

Bart Reintjes – lwgreintjes@ziggo.nl

+31(0)6 384 77 499
+31(0)13 46 362 38

Ton Wismans – wisma205@planet.nl

+31(0)6 286 68 032
+31(0)77 46 737 20

schuitwater_1_van_1
Schuitwater

Een groep enthousiaste leden die in de natuur de handen uit de mouwen wil steken, heeft elkaar gevonden in de werkgroep Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL).

De werkgroep onderhoudt al meer dan 25 jaar kleine landschapselementen zoals heidevelden, vennen, poelen, graslanden en dergelijke.

De groep voert de werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap. De werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats in de gebieden Kaldenbroek / Siebersbeek (Limburgs Landschap) en het Schuitwater / Swolgenderheide (Staatsbosbeheer).

 

 

Resultaten

De resultaten van het onderhoud aan kleinschalige landschapselementen zijn vaak verbluffend. Onder de titel Nieuws uit het veld rapporteert de werkgroep regelmatig over de beheeractiviteiten en de zichtbare resultaten daarvan. Als waardering voor het werk heeft Bart Reintjes namens de vrijwilligers in 1999 de August de Weverprijs van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL) ontvangen. Daarmee heeft het vrijwillige beheerwerk ook provinciale bekendheid gekregen. Als erkenning voor het vele werk heeft een ven in het Schuitwaterreservaat het toponiem IVN Ven gekregen. In  2014 is naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van de werkgroep op de Swolgenderheide een bank geplaatst, geschonken door de gemeente Horst aan de Maas.

Natuurwerkdag

De werkgroep neemt samen met Staatsbosbeheer ook deel aan de jaarlijkse nationale Natuurwerkdag. Op deze dag kan iedereen in de praktijk kennis maken met het natuurbeheer. De Natuurwerkdag vindt plaats op de eerste zaterdag van november. Voor meer informatie kun je het jaarprogramma raadplegen.

Waar en wanneer?

Aan de buitenwerkzaamheden kunnen zowel IVN-leden als niet-leden deelnemen. Er wordt gewerkt vanaf eind oktober tot begin maart met uitzondeing van december en januari op zaterdagen van 9:30 uur tot ongeveer 12:30 uur. De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties in de regio. Naast dat er flink wordt gewerkt, krijgt ook de gezelligheid volop aandacht: voor koffie met koek wordt gezorgd.

Spreekt het beheerwerk je aan? Je hulp is van harte welkom!

 

De bijna complete VNeL-groep

vnel_2017_uitstapje_1_van_1