Onderzoek natuurgebieden

horst-onderzoek-01
IVN De Maasdorpen wil bijdragen aan een b(l)oeiende natuur in de regio. Een belangrijke activiteit daarbij is onderzoek en monitoring van de natuurwaarden en de rapportage hierover. Verschillende personen en werkgroepen zijn op dit vlak actief.

Onderzoeksrapport ‘t Ham

In het kader van de natuurgidsencursus 2007-2008 heeft de cursusgroep van IVN De Maasdorpen en IVN Geijsteren-Venray een onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van ‘t Ham en zijn bevindingen in een rapport neergelegd. Dit rapport bevat een schat aan achtergronden en gegevens over dit boeiende natuurgebied. Je kunt het rapport hier bekijken en downloaden.

Onderzoeksrapport het Broekhuizerbroek

In het kader van de natuurgidsencursus 2011-2012 hebben Veronique Smits en Jacques Driessen een onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van het Broekhuizerbroek en de Swolgenderheide en hun bevindingen in een rapport neergelegd. Dit rapport bevat een schat aan achtergronden en gegevens over het Schuitwater. Je kunt het rapport hier bekijken en downloaden.

Onderzoeksrapport het Lottummer Schuitwater

In het kader van de natuurgidsencursus 2015-2016 hebben René Colbers, Ton Hagens, Peter Lemmen, John Muermans, Herma Peeters en Ton Wismans een onderzoek gedaan naar de natuurwaarden van het Lottummer Schuitwater en hun bevindingen in een rapport neergelegd. Dit rapport bevat een schat aan achtergronden en gegevens over het Schuitwater. Je kunt het rapport hier bekijken en downloaden.

Vegetatieontwikkeling graslanden Kaldenbroek

Bart Reintjes, coördinator van de werkgroep VNeL, heeft een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de vegetatie in de graslanden van het Kaldenbroek. Deze graslanden zijn uniek in Noord-Limburg, er komen veel zeldzame soorten in voor. Zijn onderzoek heeft Bart neergelegd in een lijvig rapport: ‘Kaldenboek Graslanden. Planteninventarisatie 2010 en vegetatieontwikkelingen 1978-2010’. Je kunt hier een samenvatting van het rapport downloaden. Heb je belangstelling voor het complete rapport, neem dan contact met Bart Reintjes.

Broedvogelmonitoring in het Kaldenbroek

In het kader van het door Sovon opgezette landelijke project voor de monitoring van de broedvogels in Nederland, onderzoekt de vogelwergroep de broedvogelstand in het Kaldenbroek. Peter van Nies maakt ieder jaar een overzicht. Je kunt het hier bekijken en downloaden.