Werkgroepen

Als lid van IVN De Maasdorpen kun je deelnemen aan een of meerdere werkgroepen van de vereniging:

Activiteiten en Gidsen (A&G)
Plantenwerkgroep (PWG)
Scholenwerkgroep (SWG)
Vogelwerkgroep (VWG)
Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer (VNeL).

Deze werkgroepen ontplooien activiteiten op hun gebied van interesse:

Een overzicht van alle werkgroepactiviteiten vind je in het jaarprogramma.

In principe zijn deze activiteten bedoelt voor de werkgroepleden. Maar als je belangstelling hebt om deel te nemen aan een activiteit, dan is dat harstikke leuk. Neem daarvoor contact op met de coördinator van de werkgroep en maak een afspraak.