Natuurgebieden

't Sohr

‘De streek van de Maasdorpen, het gebied van de gemeente Horst aan de Maas, strekt zich uit van de hooggelegen Peel tot aan de Maas. Het is rijk aan prachtige natuurgebieden:

Invloeden van de Maas

Langs de westelijke Maasoever vind je de ‘t Sohr, het Schuitwater en het Kaldenbroek. Samen met het Koelbroek en Dubbroek maken deze gebieden deel uit van de Maascorridor, een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze natuurgebieden zijn oude verlande Maasmeanders en vormen in het landschap laag gelegen natte gebieden.

Beekdalen

De regio kent enkele interessant beekdalen zoals ’t Ham, de Heesbeemden (Blakterbeek)de Elsbeemden en de Castenrayse vennen. Waar deze beken halverwege de vorige eeuw nog werden recht getrokken om de waterafvoer te bevorderen t.b.v. landbouw en veeteelt, proberen de landschapsbeheerders nu de oude meanderende stroom te herstellen.

Heide en stuifzanden

Het gebied westelijk van de Maasdorpen werd vroeger gekenmerkt door uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. In de Schadijkse Bossen vind je hiervan nog de restanten.

De Peel

In de regio vind je een van de laatste grote hoogveengebieden in Zuid-Nederland: de Mariapeel.

Voor een overzicht: zie kaart.

Elsbeemden

Elsbeemden

Castenrayse vennen
Castenrayse vennen
't Sohr
‘t Sohr
Heesbeemden Schaapskooi
Heesbeemden Schaapskooi
Kaldenbroek
Kaldenbroek
Maria Peel
Maria Peel