20 jaar Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer in Kaldenbroek

Zaterdag 13 februari, een prachtige zaterdagochtend.  De VNeL-werkgroep van IVN de Maasdorpen heeft een werkbijeenkomst in de Boenders, gelegen in het natuurgebied Kaldenbroek. 20 VNeL-ers en de terreinbeheerder Bart van der Linden van Stichting het Limburg Landschap zijn aanwezig. Op het programma staan het afzetten van overhangende bomen op het aangrenzende schraalgrasland en het opwerpen van houtrillen van al eerder gerooid takkenhout.

Bij de pauze komt Bart van der Linden met een bijzondere verrassing: een jubileumtaart!

Al 20 jaar lang voeren VNeL-ers van IVN de Maasdorpen beheerwerkzaamheden uit voor het Limburgs Landschap in Kaldenbroek en langs de Siebersbeek. In die 20 jaar hebben we het over meer dan 100 zaterdagochtenden dat er opslag is verwijderd, wilgen geknot en beheer rondom poelen is uitgevoerd. Het hooibeheer door het Limburgs Landschap en het aanvullende maatwerk door de VNeL-groep werpt inmiddels volop vruchten af. De natte schraalgraslanden van Kaldenbroek hebben zich in die afgelopen 20 jaar ontwikkeld tot de meest waardevolle graslanden van Limburg. 

Stichting het Limburgs Landschap, hartelijk bedankt voor de heerlijke verrassingstaart en op naar de volgende 20 jaar VNeL-beheer in Kaldenbroek.

Namens VNeL,

Ton Wismans en Bart Reintjes

Foto’s Miep Philipsen