Bernheze
Vogels
zaterdag18dec2021

Wintervogels

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en onverwachte momenten in het veld op. 

ptt

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogelprojecten zoals watervogel- en midwintertellingen.

Welke soorten

Alle soorten worden geteld. Voor ongeveer 80 soorten levert dit project onmisbare informatie op. Het gaat zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa (Kramsvogel, Keep) als Nederlandse standvogels (Groene Specht, Huismus).

Werkwijze

De werkwijze is eenvoudig:

  • Eenmalige telling in periode 15 december tot en met 1 januari
  • Telroute met 20 vaste telpunten
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Alle vogels vanaf punt tellen, ook voorbijvliegende

Handleiding

In de handleiding wordt een toelichting gegeven op de werkwijze. Download hier de handleiding

Resultaten

Elke teller ontvangt vlak voor de nieuwe telling een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden. Soms worden ook artikelen gepubliceerd in tijdschriften als Limosa, zoals een overzichtsartikel over de resultaten 1980-2006, of een artikel over overwinterende Bonte Kraaien.

Meedoen

Iedereen met een redelijke kennis van wintervogels kan meedoen. Test je kennis eventueel via BirdID. Hier kun je je aanmelden

Bekijk op de pagina met vacante routes of er een oude route is die niet meer geteld wordt. Zo’n route nieuw leven inblazen is zinvol. Die kun je meteen claimen. We heten je dan via een e-mail welkom.

Wil je een nieuwe route aanmaken, neem dan even contact op met de Landelijk Coördinator

Wil je meehelpen om dit soort interessante verschuivingen in kaart te brengen? Dan kun je deze winter al starten met een PTT-route. Door het hele land zijn er routes die je kunt kiezen en claimen. Je hoeft je alleen maar aan te melden als waarnemer voor Sovon. Daarna kun je je opgeven voor een PTT-route bij jou in de buurt. Met een telling ben je vier tot vijf uur bezig op één dag in de periode van 15 december tot 1 januari. Instructies en handleiding kun je vinden op de website van Sovon.

Lees ook het artikel in Natura Today