Lid worden van IVN Bernheze

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden van IVN Bernheze kunnen er voor kiezen om:

Bij aanmelding wordt je lid van de landelijke vereniging IVN en koppelt het landelijk bureau een nieuw lid aan de lokale IVN-afdeling IVN Bernheze. IVN Bernheze neemt rechtstreeks contact op om het nieuwe lid welkom te heten en te informeren over hun activiteiten.

Binnen de 162 lokale afdelingen zijn zo’n 27.500 leden en vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij talloze excursies, cursussen, wandelingen, opleidingen en andere natuurbelevingen.

Indien je al lid bent van IVN en je lidmaatschap wilt overzetten naar IVN Bernheze, meldt je dan hier aan. Wij zorgen dan dat je lidmaatschap wordt overgezet naar IVN Bernheze.

Als je lid wilt blijven van een andere IVN afdeling en je ook lid wil worden van IVN Bernheze, meldt je dan hier aan als Gastlid.

Wat zijn de voordelen?

Leden van IVN Bernheze ontvangen het volgende:

Contributie

De contributie bedraagt bij aanmelding bij IVN Bernheze:

Een jaarlijkse gift of extra bijdrage is ook mogelijk.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.

Gegevens wijzigen of lidmaatschap opzeggen

Klik hier op de button voorhet doorgeven van wijzigingen

of door een e-mail te sturen naar info@ivn.nl. Per post kan ook via IVN t.a.v. Servicedesk, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam. Vermeld dan wel even uw e-mailadres en de reden voor opzegging zodat we uw opzegging kunnen bevestigen.

Opzeggingen kun je ook tijdens kantoortijden telefonisch doorgeven via 020 622 81 15. Wij vragen altijd de reden van opzegging te vermelden. Een lidmaatschap kun je jaarlijks, tot één maand voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen. In verband met het boekjaar, dat begint op 1 januari, en je wil opzeggen, doe dat dan voor eind november.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in:

Voorwaarden IVN Bernheze

IVN Bernheze heeft de navolgende voorwaarden vastgesteld:

Huishoudelijk reglement

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Regeling Gegevens verwerkingsregister

Privacy Reglement IVN Bernheze

Privacy Statement websites IVN Bernheze

Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze staan gepubliceerd op de website van IVN: Statuten van IVN
IVN Bernheze is geregistreerd als een vereniging. De statuten kun je hier inzien.

Statuten Vereniging IVN Bernheze