Weidevogelbescherming

Weidevogels zoals de grutto, kievit en wulp komen in Nederland bijna alleen maar voor op het boerenland. Door intensieve landbouw wordt het voor hen steeds moeilijker om zelfstandig te overleven. Dankzij de hulp van vrijwilligers worden nesten op het land opgespoord en gemarkeerd, zodat boeren er omheen kunnen rijden.

IVN Bernheze heeft sinds jaren een groep vrijwilligers die bijna het hele jaar door actief zijn om de steeds zeldzamer wordende weidevogels een broedplaats te bieden. Daardoor kunnen we er voor zorgen dat deze vogels niet uit ons landschap verdwijnen.

Weidevogelbescherming Bernheze is actief op de Bleken. Een gebied dat ligt tussen Heeswijk-Dinther, Loosbroek en Vinkel. Rond de 13 vrijwilligers proberen nesten te lokaliseren en beschermen. 

De Bleken is van oudsher een nat gebied met grote aantrekkingskracht voor de kievit, scholekster en wulp, maar waar deze vogels het gaandeweg steeds moeilijker hebben gekregen. Sinds 2015 zetten vrijwilligers zich samen met de boeren in om deze weidevogels te beschermen. Op vaste tijden treken we de Bleken in. Na vooral geduldig observeren plaatsen we, indien nodig, nesten in mandjes en markeren die met stokken. Is een perceel erg in trek bij de weidevogels en is er last van vossen, dassen of katten dan kunnen we ook een raster plaatsen. We zijn vanaf begin maart tot half juni op maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagochtend in ons gebied te vinden. Tijdens dit zinvolle werk worden we ieder jaar weer verrast door opmerkelijke observaties: grazende reeën, rammelende hazen, jonge vosjes, een voorbijvliegende blauwe kiekendief of een rustende griel.

 

Als u interesse hebt, neem dan contact op met onze weidevogelgroep.