Vleermuizen en steenmarters

Mensen die niet bang zijn voor nachtactieve beestjes maar juist hierin geïnteresseerd zijn en graag willen bijdragen aan het behoud van deze soorten, zijn van harte welkom bij onze werkgroep.

Waarom vleermuizen en steenmarters?

Vleermuizen en steenmarters zijn beschermde diersoorten. Veel mensen weten niet goed hoe hier mee om te gaan als zij deze dieren aantreffen of er zelfs overlast van ervaren in huis. Daarbij hebben ze hulp en advies nodig.

Mooi werk

Als vrijwilliger voor vleermuizen en steenmarters ben je contactpersoon in jouw woonplaats voor meldingen en vragen over deze dieren. Je helpt daarmee niet alleen de bewoners en de gemeente maar je kunt er ook voor zorgen dat de vleermuis op een diervriendelijke manier wordt geholpen.  Voordat je dit kunt doen krijg je uitleg over de werkzaamheden en de werking van het ’Meldingsnetwerk voor vleermuizen en steenmarters in gebouwen’.

Werkwijze

Je meld bij ons of je voor 1 of meer woonplaatsen ingezet kan worden. In de gemeente Bernheze zijn wij actief voor wat betreft de vleermuis en de steenmarter.  Steenmartermeldingen worden doorgespeeld naar de vrijwilliger die het dichtst bij woont. Er is geen steenmartervrijwilliger in iedere gemeente beschikbaar, maar enkele vrijwilligers voor de hele provincie Wij zoeken daarom sowieso mensen die hierin geïnteresseerd zijn.

Als vrijwilliger word je door de gemeente benaderd als er een melding is binnen gekomen van overlast. Jij neemt dan contact op met de betreffende bewoner. Het is fijn als er mensen zijn zoals jij, die de burger gerust kunnen stellen. Soms ga je ook bij hen langs om de situatie te bekijken en waar nodig tref je maatregelen. Je draagt hiermee bij aan de bescherming van deze dieren en bent een helpende hand voor de bewoner.

Met name in de periode eind augustus tot en met eind oktober komen meldingen van overlast door vleermuizen vaker voor. Die periode is er dus meer kans dat je wordt benaderd.

Zelf meedoen

Heb je interesse om je als vrijwilliger aan te sluiten bij onze werkgroep? Neem dan contact met ons op via vleermuizen.

Verder lezen:

Overlast of vleermuis gevonden: meldingsnetwerk voor vleermuizen en steenmarters

Opvang van vleermuizen is mogelijk bij www.vleermuisopvang.nl