Advies gemeentelijke plannen

 

Advies gemeentelijke plannen

IVN Bernheze komt op voor de natuur, het landschap en het milieu door binnen de gemeente mee te praten en te denken over bestemmingsplannen, reconstructieplannen, landschapsplan en milieubeleid. De werkgroep levert een afvaardiging voor de gemeentelijke adviesgroep Flora en Fauna. Deze vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De adviezen van de adviesgroep worden aangeboden aan het college van B&W.

Meer weten van Gemeentelijke plannen:

E-mailadres: Gemeenteplannen

Theo Brienen, 0412-454013,

Jan van den Broek, 0413-292187,