Bernheze
Landschap
vrijdag18feb2022

Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer in Brabant gevat in één film

Minstens 2000 vrijwilligers zijn vrijwel wekelijks in Brabant bezig om het cultuurhistorisch landschap buiten de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied. Brabant was in sommige regio’s ontzettend gevarieerd en kleinschalig. Met hulp van het Brabants Landschap proberen vrijwilligers het te behouden. Dat doen ze al 40 jaar.

Door de versoepelingen is het nu eindelijk mogelijk om je uit te nodigen voor één van de vertoningen van onze film 'Landschapebeheer: samenwerken voor een natuurrijk Brabant’. NatureToday schreef een mooi artikel over de film: Nature Today 

Speciaal voor jou en je collega's staan er vanaf volgende maand een aantal middagen en avonden gepland, waar je kosteloos naartoe kunt. Dit om iets terug te doen voor je inzet voor natuur en landschap. In de bijgevoegde uitnodiging vind je verdere details. Informatie over aanmelden vind je op onze site. 

We hopen je op één van de avonden te zien!

Namens collega's van het Coördinatiepunt,

Met vriendelijke groet,

Jochem Sloothaak

Coördinator Soortenbescherming 

Coördinatiepunt Landschapsbeheer - Brabants Landschap

M: 06 308 539 96 / Twitter: @jsloothaak / YouTube: NatuurStreken