Bernheze
Landschap
dinsdag23nov2021

Veertig jaar vrijwillig landschapsbeheer in Brabant gevat in één film

Minstens 2000 vrijwilligers zijn vrijwel wekelijks in Brabant bezig om het cultuurhistorisch landschap buiten de beschermde natuurgebieden in stand te houden. Dit is erg belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied. Brabant was in sommige regio’s ontzettend gevarieerd en kleinschalig. Met hulp van het Brabants Landschap proberen vrijwilligers het te behouden. Dat doen ze al 40 jaar.

“In de jaren zestig van de vorige eeuw hadden we een geweldige biodiversiteit, ook buiten de natuurgebieden. Het landschap bestond uit agrarisch land met fruitboomgaardjes, kruidenrijke stroken, houtwallen en struweel. Tussendoor waren er kleine dorpen, lintbebouwing en boerderijen. Maar de verstedelijking en intensivering van de landbouw rukte op. Het afwisselende agrarische natuurlandschap dreigde in de verdrukking te komen. Om dat tegen te gaan, richtte het Brabants Landschap in 1980 het Coördinatiepunt Landschapsbeheer op.” Jochem Sloothaak is Coördinator Soortenbescherming en begeleidt samen met collega's de vrijwilligersgroepen bij talloze projecten.

Een jaar opnames

Mark Kapteijns filmde een jaar lang de vrijwilligers die aan het werk zijn bij de projecten. Mark: “Normaal maak ik films van natuurgebieden met mooie plaatjes van de natuur waar we allemaal zo hard voor werken. Nu heb ik ook mensen op de film. Zij vertellen met hun werk wat ze doen om de landschapselementen buiten de natuurgebieden in stand te houden. Door te doen, vertellen de vrijwilligers het verhaal van de weidevogels, de uilen en zoveel andere dieren. En ze helpen om in Brabant de mooie landschappen in stand te houden. Ik heb in heel Brabant gefilmd, van de hoge zandgronden tot aan de rivieroevers en in de poldergebieden. Het geeft een prachtig beeld.”

Filmhuizen

De komende maanden wordt de film over het jubilerende coördinatiepunt van de Brabantse vrijwilligers in verschillende buurt- en filmhuizen getoond. Voorlopig zijn een aantal voorstellingen vastgelegd in onder meer Vught, Breda, Roosendaal en Valkenswaard.

Zie het artikel in Nature Today

Headerfoto: Mark Kapteijns