Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep heeft als doel meer te weten te komen over de flora binnen ons werkgebied en de directe omgeving. Waar we dat kunnen, willen we de diversiteit van de plantenwereld waarborgen en/of uitbreiden.

We komen minimaal 6 keer per jaar bijeen om van de plantenwereld te genieten in de vorm van een excursie of een inventarisatie. Het startpunt van de excursie wordt in ons ledenblad Ós Greun Blaedje en op deze website bekend gemaakt. De excursies zijn vrij toegankelijk voor leden en belangstellenden.