ANBI

IVN Baarlo-Maasbree is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Voor het behoud van de ANBI-status moet de ANBI bepaalde gegevens publiceren op de eigen website. Deze vind je hieronder.