Koelbroek

De Greune Lông is een verzamelnaam voor een aantal kleinere natuurgebieden in de omgeving van Venlo. Het Koelbroek is een onderdeel van de Greune Lông, waartoe ook het Dubbroek, de Kraijelheide en de Boekend behoren.

Het Koelbroek is een moerasgebied, ontstaan uit een oude Maasmeander gedurende de laatste ijstijd, zo’n vijftienduizend jaar geleden. In de 19e eeuw werd in het gebied turf gestoken en brandhout gekapt. De gevangen aal, snoek en brasem werd verkocht op de Venlose weekmarkt. Koelbroek komt van Kaalbroek, waterrijk landschap. Nadat de turf gestoken was, bestond het gebied uit een grote waterplas, vandaar de naam Kaalbroek.

Het Koelbroek is ongeveer 65 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Provincie Limburg noemt het gebied de ‘Natte Parel’, vanwege de bijzonder waardevolle natte natuur met een grote variatie in flora en fauna. Door de rijkdom aan water en rust is het natuurgebied van groot belang als broedgebied van moeraswatervogels zoals wintertaling, kleine karekiet en waterral. De vochtige bossen zijn het leefgebied van matkop, nachtegaal en boomklever. Het Koelbroek is eveneens een kerngebied voor amfibieën en reptielen met de levendbarende hagedis als meest bedreigde soort. Ook komen er bevers in het gebied voor.