Meldpunt natuurverstoring

Het Meldpunt natuurverstoring is bedoeld voor mensen die onrechtmatigheden of verdachte situaties in het buitengebied zien en dit willen melden. Hierbij valt te denken aan afvaldumpingen, vernielingen, stroperij, faunavergiftiging, illegale houtkap etc.

Natuurverstoring.nl registreert landelijk alle meldingen en zorgt voor adequate doorgeleiding naar de juiste persoon of organisatie ter opvolging. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.

Acute situaties

Voor acute situaties kan de plaatselijke/regionale politie gebeld worden. Dat geldt in het bijzonder bij een vermoeden van vergiftigingen van vogels/dieren in verband met gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan via het landelijk servicenummer: 0900 – 8844. Vraag naar het regionale milieuteam.

Meldingen van verdachte situaties bij onder meer huisdieren en vee kunnen worden gedaan via 144 (‘red een dier’).