De Meeren

De Meeren is een landbouwgebied afgewisseld door voornamelijk naaldbos, houtwallen en boomgroepen, gelegen aan de weg van Baarlo naar Helden. Het is een belangrijk foerageergebied voor wild. Door het gebied heen loopt de Kwistbeek. De Meeren is de naam van een beekje dat ten westen van de weg De Meeren richting Kwistbeek loopt.

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. In het verleden hebben veel inwoners in dit gebied regelmatig wateroverlast gehad na hevige stortbuien. Om dit te voorkomen zijn er de afgelopen jaren maatregelen genomen om de beek klimaatbestendig te maken. Dit houdt in dat er meer plekken gecreëerd zijn waar het water naar toe kan als er hevige buien zijn.

Bij de middenloop van de Kwistbeek, te weten het gebied vanaf de weg Litjeshei tot bijna aan de Middenpeelweg, heeft de beek een meer natuurlijk karakter gekregen door middel van meanders, een steilrand, plas/dras zones, overloopgebieden en schuine oevers. Het doel is dat de Kwistbeek een duurzame en klimaatbestendige beek met een ecologisch watersysteem wordt. Er is bij de herinrichting van de Kwistbeek niet alleen gekeken naar het tegengaan van wateroverlast, maar ook naar de recreatieve mogelijkheden. Wandelaars kunnen nu bijna overal langs de beek genieten.