Vertrouwenspersonen en privacystatement

Vertrouwenspersonen

IVN Baarlo-Maasbree staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. In het geval van ongewenst gedrag kan een IVN-vrijwilliger of deelnemer aan een activiteit daarvan melding maken bij de vertrouwenspersonen van de afdeling. Deze vertrouwenspersonen zijn:

Privacystatement

In het Privacystatement van IVN Baarlo-Maasbree is beschreven hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Ook is er een procedure voor het melden van datalekken. Tot slot vind je hier het algemene privacystatement van IVN.