Kraijelheide

Kraijelheide is een natuurgebied dat ligt tussen de Boekend en Maasbree. Het gebied is in het bezit van de gemeenten Peel en Maas en Venlo, de Domeinen en Staatsbosbeheer en is ongeveer 200 hectare groot. De naam Kraijelheide komt van kraai-lo wat kraaienbos betekent. Oorspronkelijk kwamen hier drie heidegebieden samen: de Lange Heide, de Kraijelheide en de Blerickse Heide. Tot de ontginning zo’n 100 jaar geleden was hier een onherbergzaam landschap van heide, vennen en zandverstuivingen. Niet voor niets noemden de ontginners dit gebied Siberië.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw is het gebied grotendeels ontgonnen in het kader van werkverschaffing. Rond 1980 ontstond het plan om het gebied een militaire bestemming te geven. De soldaten van de Frederik Hendrik Kazerne zouden hun oefenterrein aan de Groote Heide omruilen voor de Kraijelheide. Hiervoor werden landbouwgronden omgezet in schraal grasland. Uiteindelijk zijn deze plannen van het Ministerie van Defensie niet uitgevoerd.

Kraijelheide is tegenwoordig een natuurgebied. We vinden hier een coulisselandschap; kleine agrarische percelen worden afgewisseld door stroken naald- en loofbos. Vanwege de diversiteit aan vogelsoorten is het een gewild gebied voor vogelaars. Akkervogels hebben in de winter vaak gebrek aan voedsel. Vanaf 2010 worden in het gebied een aantal akkers ingezaaid met diverse soorten granen en zaadvormende gewassen. Deze gewassen zoals vlas, bladrammenas en boekweit worden niet geoogst, maar fungeren als vogelvoer in de winter. ’s Winters zijn er hierdoor veel zaadetende vogels als kneu, keep, vink en groenling te vinden. Deze vogels trekken weer roofvogels aan als blauwe kiekendief en sperwer. Behalve als bron van voedsel in de winter fungeren de akkers in het voorjaar ook als broedplaats voor de boomleeuwerik en boompieper.