Baarlo-Maasbree
Duurzaamheid
zaterdag27okt2018

Natuurinclusieve landbouw

Op dinsdag 23 oktober was bij Podium Babel in Sittard een debatavond over natuurinclusieve landbouw, georganiseerd door Natuurmonumenten.

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem.

De avond werd ingeleid door prof. Frank Berendse, tot voor kort hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie aan Wageningen Universiteit. Hij gaf voor de pauze een boeiende presentatie over de toenemende vervuiling van lucht, bodem en water. Hierdoor verandert ons klimaat veel sneller dan verwacht en dit heeft ernstige gevolgen voor de natuur.

Op het boerenland heeft zich de laatste veertig jaar een dramatische verarming van de planten- en dierenwereld voltrokken. Direct na de Tweede Wereldoorlog was het nodig om de landbouwproductie in sneltreinvaart omhoog te brengen en de voedselprijzen laag te houden. Dat heeft in Europa geleid tot een landbouwbeleid dat boeren meer subsidie betaalde, wanneer ze meer gingen produceren. Uiteindelijk was het gevolg een snelle intensivering en schaalvergroting van de landbouw in heel Europa. Daarmee verdwenen niet alleen de weidevogels en de bloemen langs de sloot, maar ook veel wilde soorten die functies vervullen die voor het boerenbedrijf onmisbaar zijn. De meest belangrijke van de diensten die de natuur biedt aan de agrarische ondernemer, zijn: bestuiving, biologische plaagbestrijding en handhaving van de bodemvruchtbaarheid.

De intensivering van de landbouw en de groeiende export vraagt om steeds grotere monoculturen. Het huidige gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen dat daarbij hoort heeft grote negatieve gevolgen voor de biodiversiteit (verscheidenheid in soorten) en op de biomassaliteit (aantallen van bepaalde soorten), ook buiten agrarisch gebied.
Dit is een doodlopend spoor, niet alleen voor flora en fauna, maar ook voor ons eigen voortbestaan. Landbouwminister Carola Schouten onderstreept deze gedachten in haar recent verschenen landbouwvisie en ook de grote boerenorganisaties zijn hiervan doordrongen.

De overgang naar natuurinclusieve landbouw is ingezet en de overheid, natuurorganisaties, landbouwers en consumenten zijn nu samen aan zet en dat is een grote uitdaging!
Na de pauze was er een paneldiscussie waarin vanuit verschillende invalshoeken de vragen en stellingen werden behandeld. Het bleek dat er in Limburg al diverse initiatieven zijn gestart waarbij de natuurinclusieve landbouw als bedrijfsvoering is ingesteld.

In Maastricht zijn de Locotuinen opgericht. Kijk maar eens op www.locotuinen.nl voor meer informatie. Op www.boerenenburen.nl  vind je een buurderij in de buurt, daar kun je lokale producten rechtstreeks bij de boer kopen. Zo ondersteun je de lokale landbouw en 80% van de totale aankoopprijs komt zo direct bij de boer. Je leert de mensen achter het voedsel kennen en het platteland en de smaak van verse producten wordt herontdekt. Een ander initiatief is de Herenboerderij Land van Weert, voor meer informatie: www.landvanweert.herenboeren.nl

Ook dichter bij huis vinden we de Stadstuinderij, een moestuin op het Kazerneterrein in Venlo-Blerick, waar groente en bloemen worden verbouwd zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In 2019 brengen we een bezoek aan de Stadstuinderij en krijgen we uitleg over deze manier van biologisch tuinieren. http://stadstuinderij.nl/

 

Els