Biodiversiteit

IVN Baarlo-Maasbree in actie voor de kerkuil

Baarlo-Maasbree 18 februari 2023

Op Carnavalszaterdag hebben enkele leden van onze faunawerkgroep een kerkuilenkast opgehangen bij Fred en Bertie aan de Lange Heide in Maasbree.
In de schuur bij hun huis lagen braakballen van de kerkuil; onze vogeldeskundige Jan heeft een prachtige kerkuilenkast gemaakt en die is dus geplaatst.
De kerkuil is een bewoner van het boerenland. Hij vestigt zich graag in gebouwen zoals kerktorens en oude schuurtjes. Daar zoekt hij rustige donkere hoekjes als roestplaats voor overdag en als nestplaats. Kerkuilen leiden een teruggetrokken leven en worden als het donker is actief om in het open veld te jagen op vooral veldmuizen. Je kunt een kerkuil herkennen aan de hartvormige gezichtssluier, die wit of bruinwit kan zijn.
Rond 1960 was de kerkuil vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. Er waren een aantal zeer strenge winters op rij geweest en het landbouwgif DDT hoopte zich op in de voedselketen. Op veel plaatsen verdween geschikte broedgelegenheid: kerktorens en invliegopeningen in schuren werden vaak dichtgemetseld met als gevolg dat kauwen en duiven er niet meer in konden, maar ook de kerkuil geen geschikte nestgelegenheid meer kon vinden.
De kerkuil kwam er weer bovenop door een verbod op DDT en dankzij het vele werk van vrijwilligers, die zorgden voor nestgelegenheid en een geschikte leefomgeving.
Het gebied rond de Lange Heide is een geschikte leefomgeving voor de kerkuil en nu is er dus ook geschikte nestgelegenheid voor deze prachtige vogel.
Een woord van dank aan Fred en Bertie, door hun gastvrijheid mag de kerkuil ongestoord op hun erf verblijven en met het plaatsen van de nestkast is er een kans dat er in de toekomst voor nageslacht wordt gezorgd.

Ontdek meer over

Deel deze pagina