Faunawerkgroep

De faunawerkgroep houdt zich bezig met het waarnemen van vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën en het beschermen hiervan.

Voor vogels betreft dit het volgen van het trekgedrag en het vaststellen van territoria van soorten. De rapportering van gegevens geschiedt richting SOVON (Stichting Onderzoek Vogels in Nederland) en op verzoek naar overheidsinstanties en naar de eigen vereniging. Voor de bescherming van vogels specifiek is het aanbrengen nestkasten in de regio en de instandhouding hiervan een taak van de werkgroep. De werkgroep doet mee aan het inventariseren van soorten ten behoeve van de vervaardiging van de SOVON Vogelatlas voor Nederland.

Voor het zoogdierenonderzoek is het inventariseren van diersporen een belangrijk aspect van het territoriumonderzoek.

De faunawerkgroep organiseert excursies voor IVN-leden en andere belangstellenden. Deze worden bekend gemaakt in het ledenblad Ós Greun Blaedje en op deze website.

Nestkasten in alle soorten en maten

Bijna alle holenbroeders stellen specifieke eisen aan hun nestkast. Al was het maar de maat van het vlieggat. In dit document vind je een overzicht van de diverse nestkastmodellen met de binnenmaten in centimeters en de ideale ophanghoogte.

Zelf een nestkast bouwen? Dat is goed te doen! Hier vind je bouwtekeningen van diverse nestkasten.