Bont Allerlei

Uitgave van het IVN (vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid), afdeling Alphen aan den Rijn

Dit ledenblad verschijnt vier keer per jaar.

Lees de digitale exemplaren:

In dit nummer(2023-1) kun je lezen over:

·       Hoe Beter Bereikbaar Gouwe ons bezig blijft houden. Hans Kruse en Hans van Dam geven een toelichting.

·       Hoe houden we het water onder controle? Verslag van de lezing van René van der Zwan van Hoogheemraadschap Rijnland.

·       Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 december.

·       Interview Maarten Hooghiemstra

En natuurlijk:

·       Verslagen van de diverse werkgroepen

·       Agenda activiteiten komende periode

Deze editie van Bont Allerlei is interactief. Dat betekent dat op de e-mailadressen en websitevermeldingen geklikt kan worden.(werkt niet bij alle browsers)

Lees online of in pdf: Bont Allerlei 2023-1

Bont-Allerlei 2022-4

Bont Allerlei 2022-3

Bont Allerlei 2022-2

Bont Allerlei 2022-1

Bont Allerlei 2021-4

Bont Allerlei 2021-3

Bont Allerlei 2021-2

Bont Allerlei-2021-1

Bont Allerlei 2020-4

Bont Allerlei 2020-3

Bont Allerlei 2020-2

Bont Allerlei 2020-1