Planologie en milieu

Deze werkgroep bestudeert bestemmingsplannen en treedt proactief op wanneer natuur en landschap in het gedrang dreigen te komen. Zij adviseert regelmatig de betrokken gemeenten.

Er werd meegedacht over de veranderingen ten aanzien van het BOSPARK.

Coördinator: Gerard Been, 06-37293669, e-mail

ONTWERP OMGEVINGSVISIE

IVN Alphen aan den Rijn is betrokken bij tot standkoming en bijdrage vervolgtraject de ontwerp-omgevingsvisie en de milieueffectrapportage (planMER).

Mede dankzij IVN wordt nu bericht dat ontwerp-omgevingsvisie en de milieueffectrapportage (planMER) vanaf 4 maart tot en met 14 april ter inzage ligt voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. 

 Op www.alphenaandenrijn.nl/omgevingsvisie kun je onder andere de ontwerp-omgevingsvisie en de milieueffectrapportage downloaden. Op de site www.ruimtelijkeplannen.nl  kun je deze stukken ook inzien. 

Verdere info hieronder:

Omgevingsvisie
Themapagina