Vrijwilligerswerk IVN Alphen aan den Rijn

 Mogelijkheden IVN-vrijwilligerswerk
Wij noemen hier de mogelijkheden voor vrijwilligers, waaronder slechts enkele vacatures. Voor het actuele overzicht kijk op vrijwilligerspuntalphen.nl. Klik hier.’

Voor de diverse bezigheden zijn altijd vrijwilligers welkom, omdat wij een groeiende IVN-afdeling zijn. Wij willen dat onze vrijwilligersgroepen tijdig op deze groei voorbereid zijn, want bij een goede bezetting kan ieder relaxed zijn/haar vrijwilligers-steentje bijdragen.

Regelen evenementen
zoals vrijwilligersdag, nieuwjaarsbijeenkomst, jubileum

Regelen kramen   
Vooraf afspraken met instantie waar de kraam staat en regelen bemensing en vervoer materiaal. Achteraf kraamvrijwilligers bedanken voor hun inzet (en instantie voor de gastvrijheid als geen kraamhuur berekend wordt).

Regelen lezingen  
De werkgroep lezingen organiseert lezingen op natuurgebied.

Coördinator Bont Allerlei      
4x per jaar Verschijnt het afdelingsblad Bont allerlei. Je coördineert de productie en verspreiding van het blad.

Coördinator Planologie          Omschrijving klik hier

Algemeen Bestuurslid            Omschrijving klik hier

PR

Bemensen kramen 
op markten e.d. IVN vertegenwoordigen/promoten. Data zelf te kiezen.

Bemensen IVN-hoek 
Gastvrouw/gastheer zijn en info geven over activiteiten. Wo- of za- of zo-midd. gedurende 3 uur. Data zelf te kiezen.

Meer PR-mogelijkheden
Schrijven van persberichten, stukjes voor de nieuwsbrief.

Praktisch bezig zijn

Jeugdbegeleider IVN       
onder leiding van coördinator helpen bij jeugdnatuuractiviteiten.
Datums in overleg.

Omschrijving jeugdgroepen klik hier

Gastvrouw/heer IVN    
Ontvangen deelnemers aan IVN-activiteiten, verzorgen koffie/thee/ drankjes  bijv. bij lezingen, vergaderingen, meestal ’s avonds, samen met een andere IVN’er en later soms alleen (bij kleine groepen).

Verspreiden promotiemateriaal. 
zoals folders, posters, welkomst- en infopakketjes, ledenblad (4x p.j.). Onregelmatig, op zelf te kiezen tijden.

Tuinonderhoud Bezoekerscentrum
1x per mnd (wie dat wil kan vaker) op za.ocht. 9-12 uur (gereedschap/begeleiding aanwezig)

Onderhoud jeugdtuin Bezoekerscentrum
1x per week of 2x per mnd van ca 15-17 uur (gereedschap/begeleiding aanwezig). Kinderen die dat willen mogen meehelpen.

Landschapsbeheer 
Okt.-mrt 1x per mnd op zaterdag van 9.(30)–14.30 (met koffie-, thee- en middagpauze) zagen, snoeien, opruimen in natuurgebiedjes. Eigen tempo en naar eigen kunnen (gereedschap en begeleiding aanw.)
Door het hele jaar ook groenonderhoud op vrijdag in kleinere groep.

Vrienden van het Heempad
I
n samenwerking met en onder leiding van IVN’er Hans van Dam in Boskoop onderhoud bermen van Heempad en/of Ringdijk en/of Zwarte Pad en/of Bloemenweide en/of nieuwe natuurkavels. De groep is onderdeel van IVN Alphen aan den Rijn.

Meer info: Irma Brugmans, e-mail    06  13 18 78 00