Communicatiewerkgroep

De communicatiewerkgroep omvat

* het verenigingsblad ‘Bont Allerlei’ met wetenswaardigheden over
   natuur, vereniging en  activiteiten
   Coördinator: Irma Brugman 06-13187800   e-mail

* de PR-commissie, die u informeert over wat het IVN is, doet en wil 
   bereiken 
   Coördinator: Corry Dierdorp, 0172-471550 of e-mail
   werkgroeplid PR: Lydia Beekhuis

* de website voor informatie en contact
   webmaster: Dick de Graaf, 06-28207803 of e-mail

* facebook/instagram: vacature