Vrienden van het Heempad. Boskoop

IVN heeft ook in Boskoop een werkgroep: Vrienden van het Heempad.

Coordinator Hans van Dam, e-mail, tel. 0172 21 47 75, organiseert elke maand een natuurwandeling met een passend thema. Ook op aanvraag verzorgt hij wandelingen op een in overleg te kiezen datum en tijd.

Hieronder de nieuwste verslagen:

Hoe kwam de natuur de winter door?

 Thema            Eerste wandeling in tweede coronajaar
Gebied            Zwartepadgebied Boskoop en Coenecoopstrook

Datum            zaterdag 27 maart 2021

Tijden:            10.00-12.00 uur/         14.00-16.00 uur

Deelnemers:  ’s morgens: Trudy Enthoven + toevallige passant 2 + gids = 3

                        ’s middags: Miep Munninghoff + toevallige passant        2 + gids = 3

Zoals beloofd proberen wij ons programma voor 2021 zo veel mogelijk volgens schema af te werken. Rekening houdend met de geldende regels en onze eigen verantwoordelijkheid van afstand houden. Door de wisselend warme dagen in maart had de lente een groeispurt gemaakt en konden we voor een deel alvast vooruitlopen op het thema van april: stinsenplanten. Onze gebieden zijn goed de winter doorgekomen. Alles is klaar voor de lente.

Het snoeiwerk, takkenrillen maken, alles is ruim voor het broedseizoen in orde gemaakt.

Kennisgemaakt met Trudy Enthoven die graag met ons wil leren kennen en daarover  zeer enthousiast was. De middagwandeling was weer een mooie oefening voor gids in opleiding Miep Munninghoff. Tijdens beide wandelingen was een passant zo enthousiast over wat ze zag, dat ze gehoor gaf aan mijn reactie, meer weten?, sluit maar aan. Het verlangen naar grotere groepen blijft, maar deze wandelingen hebben met intiem karakter iets persoonlijks, we konden  met drieën (2x) genieten van elk detail wat de natuur ons te bieden had.

 Stinsenplanten en voorjaarsbloemen

 Thema            Stinsenplanten

Gebied            Zwarte Padgebied en Coenecoopstrook Snijdelwijk

Datum            zaterdag 24 april

Tijden             10.00-12.30/               14.00-16.30 uur

Deelnemers   mo. 5 personen incl. gids (*) mi. 5 personen incl. gids (*)

(*)  Echtparen reken ik tot een eenheid. Het aantal deelnemers inclusief gids.

 Door het koude aprilweer stagneerde de groei. Het effect was een langere bloeiperiode per soort en een trage voortgang in nieuw in bloei gekomen soorten. Voor de ochtend hadden zich twee echtparen aangemeld, bij afmelding van een echtpaar kon het andere echtpaar hun (schoon)ouders meenemen. Deze Boskopers maakten voor het eerst kennis met dit gebied en snapten niet dat ze hier, op slechts 1 km van hun woonplek, nog nooit geweest waren.

Deelnemers van de middagwandeling: een echtpaar uit Boskoop, IVN bestuurslid Nell Spreij en Miep Munninghoff. Miep gaat voortaan bij elke wandeling wat praktijk ervaring doen.

Met de afspraak dat ik haar corrigeer als ze een fout maakt, maar ook dat ze mij aanvult als ik iets niet weet. Dat was deze keer meteen raak, we zagen twee zwarte insecten op mijn aanwijsstok, ik weet niet veel van insecten, Miep vond via een app de namen: rouwvliegen.

Hier vinden een ‘ouderwetse’ gids en een gids i.o. die gebruik maakt van digitale mogelijkheden elkaar en dat geeft een verrijking aan het samen gidsen. Miep heeft ook mijn versie van de alternatieve NGO (Self Made Natuurgids) als basis informatie ontvangen.. Uiteraard vervangt die de IVN NGO niet. Met inachtneming van de regels, de voortgang van de vaccinatiegraat en ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel gaan we elke keer een stapje voorwaarts, met meer deelnemers en meer ruimte voor Miep als medegids. Jenny heeft te kennen gegeven, dat ze indien nodig oproepbaar is bij ‘ te grote’ groepen, gezien het trage verloop van de vaccinatie is dat wellicht voorlopig niet nodig.