UNESCO omarmt Tiny Forest

UNESCO omarmt Tiny Forest

Tiny Forest 21 april 2022

Werelderfgoedorganisatie UNESCO gaat helpen om IVN’s Tiny Forest verder te verspreiden over de wereld.

Het platform UNESCO Green Citizens selecteert ieder jaar een aantal projecten, die lokaal succesvol zijn en de potentie hebben om wereldwijd te worden opgeschaald. Op deze manier hopen ze mensen overal ter wereld te inspireren met goede voorbeelden. Dit jaar is Tiny Forest een van de uitverkoren initiatieven.

Internationale ambitie
‘Ik ben echt apetrots,’ reageert Tiny Forest-grondlegger Daan Bleichrodt. ‘Dit past uitstekend bij onze ambities om Tiny Forest internationaal op te schalen. Voor 2026 willen we in elk land van de Europese Unie minimaal een Tiny Forest helpen realiseren. Echt mooi dat UNESCO ons hierbij gaat helpen.’

Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen kunnen er leren over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een groene, gezonde plek. Een Tiny Forest stimuleert de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en de waterbergingscapaciteit en werkt tegen hittestress.

Deel deze pagina