Over Steenbreek

Alle tuinen groen! 

Effecten

Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ongeveer 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren; inwoners maken met hun tuininrichting daarom een groot verschil!

Steenbreek

Begonnen in 2015 als actie Operatie Steenbreek om partciuliere tuinen te vergroenen, is Steenbreek uitgegroeid tot een breed netwerk die zich inzet om biodiversiteit in onze leefomgeving te versterken en klimaatadaptief te maken met aandacht voor sociale cohesie en gezondheid. Dat betekent onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak, samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies

Meer dan 160 gemeenten doen mee aan Steenbreek.  Ook provincies, waterschappen sluiten zich aan. Kijk op de website van Steenbreek of jouw gemeente is aangesloten. Is jouw gemeente nog geen lid of wil je als gemeente deelnemen? Neem contact op met 1 van de Steenbreek consulenten

IVN & Steenbreek

IVN Natuureducatie is sinds 2016 partner van Steenbreek. Samen met andere partners ondersteunen we onze afdelingen en groene vrijwilligers om handen en voeten te geven aan lokale steenbreek campagnes. Enkele voorbeelden:

IVN participeert in de werkgroep De Levende Tuin van Steenbreek. Hier stemmen we activiteiten af rondom natuurlijk en diervriendelijk tuinieren met KNNV, Groei&Bloei, Vogelbescherming, Steenbreek, AVVN, Velt. We maken een gezamenlijke jaarkalender en hebben het manifest ‘Iedereen recht op een groene leefomgeving’ opgesteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Contact

Lourens Formsma, projectleider IVN Natuureducatie, l.formsma@ivn.nl