Steenbreek: tegels eruit

Tegel eruit, groen erin! Dat doen we met Steenbreek. Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ongeveer 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren; inwoners maken met hun tuininrichting daarom een groot verschil.

Cursussen & Trainingen

Over Steenbreek

Begonnen in 2015 als actie Operatie Steenbreek om particuliere tuinen te vergroenen, is Steenbreek uitgegroeid tot een breed netwerk die zich inzet om biodiversiteit in onze leefomgeving te versterken en klimaatadaptief te maken met aandacht voor sociale cohesie en gezondheid. Dat betekent onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak, samen met inwoners, organisaties en bedrijven. IVN Natuureducatie is sinds 2016 partner van Steenbreek. Samen met andere partners ondersteunen we onze afdelingen en groene vrijwilligers om handen en voeten te geven aan lokale steenbreek campagnes.

Deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies

Meer dan 160 gemeenten doen mee aan Steenbreek.  Ook provincies, waterschappen sluiten zich aan. Kijk op de website van Steenbreek of jouw gemeente is aangesloten. Is jouw gemeente nog geen lid of wil je als gemeente deelnemen? Neem contact op met 1 van de Steenbreek consulenten.

 

IVN partner van de najaarscampagne ‘Plant je mee’

Dit najaar lanceert Stichting Steenbreek van 1 oktober t/m 30 november de campagne: ‘Plant je mee’ met als slogan: ‘een bloeiende lente … plant je in de herfst’. Als onderdeel van de groene coalitie NL vergroent, is IVN een trotse partner van de campagne.

Voordelen van de najaarsaanplant