Vogelwerkgroep

OoievaarsDe Vogelwerkgroep is de ontmoetingsplaats voor enthousiaste vogelaars. Zij bestuderen vogels, vooral vogels die in Nederland in de natuur voorkomen. Daarnaast dragen ze bij aan de instandhouding en bescherming van de vogelstand.

Activiteiten

De vogelwerkgroep richt een groot aantal activiteiten in op het vlak van onder andere studie, monitoring, cursussen en excursies. Alle activiteiten staan in het jaarprogramma.

Waar doen de leden van de Vogelwerkgroep?

Grote gele Kwikstaart

  • De werkgroep organiseert bijeenkomsten en richt excursies in naar voor vogelaars interessante plaatsen.

De werkgroep neemt deel aan verschillende landelijke projecten, zoals:

  • watervogeltellingen (WVT) gedurende de wintermaanden (september t/m april);
  • Broedvogelmonitoring;(BMP)
  • Monitoring van huiszwaluw en stadsvogels
  • MUS: Meetnet Urbane Soorten
  • Bescherming van weidevogels
  • Plaatsen en beheren van nestkastjes voor kleine zangvogels
  • Monitoren van nesten van torenvalken en uilen, en het ringen van de jongen.
     

Voor belangstellenden en leden organiseert de werkgroep in het voorjaar een vogelcursus om de bijzondere vogelwereld te leren ontdekken. De cursus omvat zes wandelingen in de natuur en één theorieavond.
De eerste cursusdag is 5 maart.

KwakLeden van de vogelwerkgroep kunnen je adviseren bij het verhelpen van mogelijke overlast van huiszwaluwen.
Vanzelfsprekend heeft elk lid zo zijn voorkeuren en houdt zich vooral bezig met zaken die hij of zij leuk, belangrijk of interessant vindt.


De groep komt ongeveer tien keer per jaar op donderdagavond rond de 15de van de maand bij elkaar.

Belangstelling om een keer mee te gaan?

Heb je belangstelling om een keer deel te nemen aan een of meer activiteiten van de werkgroep, neem dan contact met de coördinator.
De vogelwerkgroep van IVN De Maasdorpen werkt samen met Vogelwerkgroep ’t Hökske in Sevenum.

Interesse in Vogels?

Dan staan hieronder een aantal interessante verwijzingen.


Coördinator:
Jacques DriessenVWG