Bloemen en planten

Dieper de natuur in

Hoogeveen 2 juli 2023
‘Dieper de natuur in’ is de titel van een, jaarrond, cursus van IVN Hoogeveen waarin iedere maand een ander thema wordt behandeld. De excursie vindt telkens plaats in weer een ander natuurgebied in of rondom Hoogeveen.
Plantenkenner Freddy Mager nam deze keer de cursisten mee naar een klein maar zeer waardevol natuurgebied, nabij snelweg en industrie. Als je echter zorgt voor de juiste waterhuishouding in de vorm van mineraalrijk kwelwater, de rijke bovenlaag eraf graaft, natte en hoge gedeelte creeert en ook nog eens veel schelpen (kalk) aanvoert, heb je een perfecte bodem  voor een fantastische natuurpizza gecreerd.
De gemeente Hoogeveen heeft vervolgens kosten nog moeite gespaard om ook nog eens veel kruidenrijk maaisel vanuit de Drentse Aa aan te laten voeren en de zaden daaruit vonden de juiste ondergrond.
Vele soorten planten, zoals de zeldzaam voorkomende moeraswespenorchis, doen het hier prima. Door de soortenrijkdom voelen ook  vele soorten vlinders en andere insecten zich hier prima thuis.

Freddy Mager met wilde bertram
Langlijfzweefvlieg

Zwartsprietdikkopje

Moeraswespenorchis

Tekst en foto’s: Bart Pijper

Ontdek meer over

Deel deze pagina