ANBI en statuten

Inhoud ANBI gegevens:

Naam van de vereniging 2
RSIN-nummer 2
Contactgegevens 2
Doelstelling IVN Hoogeveen 3
Beleidsplan IVN Hoogeveen 4
Samenstelling bestuur IVN Hoogeveen 5
Beloningsbeleid IVN Hoogeveen 5
Ledenbeleid IVN Hoogeveen 5
Huisvesting IVN Hoogeveen 6
Jaarverslag 2020 IVN Hoogeveen 7
Jaarverslag penningmeester over het boekjaar 2020 IVN Hoogeveen 8
Toelichting op de jaarrekening 2020 IVN Hoogeveen 9
Begroting 2021 IVN Hoogeveen 10
Verslag ledenadministratie 2020 IVN Hoogeveen 11

ANBI 2021-03-09
Statuten IVN Hoogeveen