In veilige handen

De Landelijke Raad van IVN heeft in 2021 een vernieuwd beleid vastgesteld inzake het voorkomen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag binnen IVN. Dat beleid is samengevat in een document onder de kop “In veilige handen”. Daar werken we ook in Hoogeveen mee.

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN.

Stappenplan klachtenprocedure
Wat te doen wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een IVN’er?

Te denken valt aan: grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit, etc. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

  1. Indien mogelijk spreekt u de betreffende IVN’er daar direct persoonlijk op aan.
  2. Wanneer dat niet kan, of wanneer u dat te moeilijk vindt dan neemt u contact op met onze vertrouwenscontactpersoon, dhr. Bart Pijper. Hij heeft van het bestuur de opdracht gekregen om klachten te onderzoeken. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0651382544 of per mail: barteldpijper@gmail.com

In geval van mogelijk seksueel misbruik of ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan. Dit is wettelijk verplicht.