Project Idylle de Weide

Een vlinderidylle is een plek waar vlinders, bijen en mensen kunnen genieten van bloemenpracht. Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. Helaas zijn er steeds minder bloemrijke velden en bermen, Hoogeveen gaat daar wat aan doen.

In oktober zijn we gestart met het nodige grondwerk, om het terrein van circa 6000m2 idyllerijp te maken. Het terrein werd ingezaaid met een duurzaam bloemenmengsel en gedeeltelijk voorzien van beplanting, aantrekkelijk voor vlinders en bijen. Het zaad zorgt voor inheemse bloemen, vol met nectar. De komende jaren wordt bijgehouden welke vlinders hierdoor worden aangetrokken en ook wordt er gekeken of er meer bijen komen. Het betreffende gebied zal steeds bloem- en vlinderrijker worden.

De aanleg van de vlinderidylle wordt gesteund door de Nationale Postcodeloterij, de Vlinderstichting, de Nederlandse bijenhouders vereniging en aangelegd samen met de gemeente Hoogeveen, wijkbeheer, wijkbewoners, Natuurvereniging Zuidwolde, Imkervereniging de Heidebloem, studenten van het Terra-college in Meppel, Landschapsbeheer Drenthe en IVN.

Samen aan de slag voor een Idylle met veel kleur en voldoende voedsel voor bij en vlinder!

http://www.vlinderstichting.nl/idylle/
Foto’s start aanleg oktober: Grietje Loof

Opening van Idylle de Weide

Zaterdag 05-11 vond de opening van Idylle de Weide plaats tijdens de Natuurwerkdag.
Met hulp van de kinderen, die op de Natuurwerkdag aanwezig waren, heeft burgemeester Karel Loohuis zaadbommen gemaakt om ze daarna in de Idylle te gooien zodat we volgend jaar een explosie van bloemen gaan zien.
Foto’s: Hero Moorlag