Bestuur

Het bestuur van IVN Hoogeveen bestaat uit

Voorzitter / Activiteitencoördinator Grietje Loof
Secretaris vacant
Penningmeester / Ledenadministratie Henny Hauschild
Algemeen bestuurslid / Vice-voorzitter Bjorn Olthof
Algemeen bestuurslid Tamara Krikken

Vergaderdata

29-08-2022 23-01-2023 26-06-2023
26-09-2022 20-03-2023 28-08-2023
31-10-2022 18-04-2023 02-10-2023
28-11-2022 05-06-2023 13-11-2023
ALV: 15-05-2023