Bestuur

Het bestuur van IVN Hoogeveen bestaat uit

Voorzitter / Activiteitencoördinator Grietje Loof
Secretaris vacant
Penningmeester / Ledenadministratie Henny Hauschild
Algemeen bestuurslid / Vice-voorzitter Bjorn Olthof
Algemeen bestuurslid Tamara Krikken

Vergaderdata

02-10-2023
13-11-2023
22-01-2024
11-03-2024
22-04-2024
13-05-2024 ALV
17-06-2024
26-08-2024
30-09-2024
28-10-2024
02-12-2024