Werkgroep Paddenstoelen

De werkgroep Paddenstoelen bestaat uit enkele mensen. Deze volgen vrijwel steeds de activiteiten van de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe (PWD).

Activiteiten
Elke week in het seizoen op maandag of zondag is er een excursie ten behoeve van de kartering. Verder is vrijwel elke zaterdag en/of zondag er een publieksexcursie die afwisselend georganiseerd wordt door IVN of een natuurbeschermingsorganisatie; daar zorgen we voor begeleiding.

Jeugdgroepen
Ook zorgen we voor support bij de jeugdgroepen van IVN Hoogeveen.

Inventarisaties
Daarnaast zorgen we voor de inventarisatie van vijf proefvlakken. Daar tellen we de soorten die meedoen in het landelijke monitoring-onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Nederlandse Mycologische Vereniging en het Centraal Bureau Statistiek.

De werkgroep
De werkgroep heeft een zeer open concept; iedereen die wil kan mee; zelfs al is het maar eenmalig. De excursies van de PWD worden jaarlijks gepubliceerd op de site http://www.mycologen.nl/. De overige vindt men in de Activiteiten agenda van het Drentse Landschap en in de plaatselijke pers. Meestal zijn excursies gratis en voorkennis is wel handig maar niet noodzakelijk.

Contactpersoon:
Bernhard de Vries
E-mail