AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

IVN Hoogeveen beschikt over persoonsgegevens van haar leden. Op basis van deze gegevens kan de afdeling naar leden de nieuwsbrief sturen en op de hoogte houden van alle andere nieuwtjes. Ook zijn deze persoonsgegevens nodig om de contributie te kunnen innen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens vernietigen als er geen noodzaak meer is om deze te bewaren.

IVN Hoogeveen is altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Als voorbereiding op de nieuwe regelgeving is IVN Hoogeveen bezig om te inventariseren welke persoonsgegevens de vereniging echt nodig heeft en op welke manier deze gegevens bewaard worden. Voor zover blijkt dat dit niet in overeenstemming is met de nieuwe regels, zal het bestuur daarvoor de nodige aanpassingen aanbrengen.

Ook het landelijk IVN beschikt over persoonsgegevens van IVN leden en gebruikt deze o.a. om Mens en Natuur naar de leden te sturen en, indien u daarop bent geabonneerd, de IVN nieuwsbrief ‘Stuifmeel’.

Voor meer informatie over de werkwijze van het landelijk IVN zie https://www.ivn.nl/privacy-statement