Project Scholennetwerk in de gemeente Hoogeveen

Natuur en duurzaamheidseducatie in het scholennetwerk van IVN Natuureducatie

Medewerkers van IVN Natuureducatie verzorgen jaarlijks natuur- en duurzaamheidsprojecten op ruim 200 basisscholen in Drenthe.  In de gemeente Hoogeveen doen jaarlijks 30 basisscholen mee aan deze projecten. IVN Natuureducatie traint de leerkrachten, zodat de kennis over de diverse thema’s op school blijft en het geleerde goed geïntegreerd kan worden in de jaarplanning en overige vakken. Na een korte scholingsbijeenkomst gaan de leerkrachten vervolgens zelf aan de slag met de leerlingen. IVN stelt kant-en-klaar lesmateriaal beschikbaar dat speciaal voor de Drentse basisscholen is ontwikkeld. Door samen te werken met veel organisaties, coördineren we bovendien alle initiatieven op het gebied van NME (natuur en milieueducatie). Zo organiseren we onder andere natuurspeurderstochten en een theatervoorstelling over een NME-thema in de tamboer van Hoogeveen. Via deze activiteiten en projecten komen leerlingen in aanraking met thema’s als afval, bomen, energietransitie en klimaatverandering. Door actieve werkvormen te ontwikkelen waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan, beklijven de thema’s niet alleen beter, maar beleven ze bovendien vaak veel plezier aan het maken van de opdrachten. Leerlingen gaan tijdens deze projecten bijvoorbeeld aan de slag met het bouwen van dijken of het maken van biologisch plastic.

Komt uw kind dus binnenkort thuis met een enthousiast verhaal over afvalscheiden of energiebesparing, verbaast u zich dan vooral niet. De gemeente Hoogeveen faciliteert IVN Natuureducatie om de jeugd enthousiast te maken voor een duurzame toekomst. IVN Natuureducatie wil mensen aan de natuur verbinden. Want wie van de natuur houdt, wil haar behouden.

IVN Consulentschap Drenthe
tel.: 0592 – 37 17 40
mail: onderwijsdrenthe@ivn.nl