Wandelroutes

Een van de belangrijkste IVN-doelen is natuureducatie. Dit proberen we te bereiken door een aanbod van wandelingen olv een IVN-gids. We onder-scheiden daarbij gegidste natuurwandelingen, doorstapwandelingen met een IVN-gids en speciale doelgroepwandelingen met een gids. Maar u kunt ook op eigen gelegenheid een van onze wandelingen gaan lopen, met uw partner, met uw gezin of andere groep of gewoon zelf. Hieronder vindt u suggesties voor wandelingen in de buurt van Helmond.

Als u een wandeling in en om Helmond wilt maken, kunt u een van de volgende routes gratis downloaden.
De wandelingen zijn ook te lopen met de route-app van het IVN.
IVN route-app
Komt u tijdens uw tocht een wijziging tegen in de route of in de informatie? Laat het ons weten via mail. Wilt u toch liever eens met óns gaan wandelen, zoek dan op deze site verder onder “activiteiten”.

Wandelprogramma publieksexursies 2023

wandelprogramma_2023

Routebeschrijvingen van wandelingen

rondom kasteel Croy
De wandeling volgt een gevarieerde route rondom het kasteel over landwegen, eikenlanen, beekoevers, tussen akkers en weilanden door en langs Brabantse langgevelboerderijen.

ecozone Brandevoort
Een wandeling door de groene, waterrijke ring rondom het stadse hart van Brandevoort: De Veste.

Bomenwandeling
Een route langs 20 markante bomen of boomgroepen in het centrum van Helmond. De route leidt langs het middeleeuws kasteel, door het centrum van de stad, door het prachtige Geukerspark en langs de villatuinen van de vroegere Helmondse industriëlen.

vennenwandeling Stiphoutse Bossen
Deze wandeling voert langs vijf vennen in het bos.

Berkendonk en Oude Aa
Een wandeling door een beekdal, langs de oevers van de zandwinningsplas, waar de bever huist, en door het beboste heuvelachtige zandlandschap.

Groot Goor in de winter
Een winterse wandeling door het kale bos.

Buntven en Zandbos
Een wandeling door het gevariëerde Zandbos en langs de oevers van het ven.

De Meer en Zandbergen
Een route rondom het ven De Meer, door een stukje nieuwe natuur en door een zandverstuiving. In de Stiphoutse Bossen ten zuiden van de Gerwense Weg.

wandeling Goorlooppark
Een wandeling door het Goorlooppark, langs de dahliatuin, langs de oevers van de meanderende Goorloop, een ommetje door het Groot Goor, door een knotwilgenlaantje en langs elzenbroekbosjes. Kortom, een wandeling door verschillende landschapstypen.

Pak de Biezen
Deze landschappelijk boeiende route loopt door een gebied met mooie lanen, zandpaden, oude kruidenrijke graslanden en gemengde bossen. Het gebied bestaat uit meerdere, sterk verschillende en afzonderlijk gelegen complexen. Het maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur.

Bikkels en Brouwhuissche Heide
In de crisisjaren van de vorige eeuw is het stuifzandgebied beplant met grove dennen. Tegenwoordig is het bos een afwisseling van naaldhout, loofhout en gemende complexen. Centraal in het gebied ligt een stuifzandcomplex, De Bikkels, met heide en een groot aantal jeneverbesstruiken.

Coovels Bos
Een oud moerasbos met in het voorjaar een bijzonder bodemvegetaties van salomonszegel, lelietje-der-dalen en dalkruid en een rijke vogelstand.
De bomkraters en het ‘beukenhuisje’ zijn historische elementen.
In het najaar is het bos een eldorado voor paddenstoelenliefhebbers.

Bakelsbosch en bomen
Ingeklemd tussen bebouwing, kanaal en rondweg ligt het naaldhoutbos op stuifduinen met enkele open stuifzandvlaktes. De meest voorkomende bomen komen tijdens de route aan de orde.

Bakelse Beemden
Een wandeling langs de meanderende Bakelse Aa en door het landgoed de Bakelse Beemden.

wandelroute de Bundertjes
Het oude cultuurlandschap is ontstaan in het beekdal van de Gulden Aa. De oostzijde van de meanderende beek wordt gekenmerkt door een kleinschalige lappendeken van weilanden en bosjes die begrensd en doorsneden worden door paden en boomsingels. In dit gebied is ook de natuurtuin ‘De Robbert’ gelegen.

wandelroute Drie Lopen
Een gevarieerde landschappelijke wandeling langs drie lopen: Goorloop, Schootense Loop en Stiphoutse Loop. Je krijgt vooral langs die laatste beek een beeld van het oorspronkelijke kleinschalige agrarische beeklandschap.

Wandelroute De Groene Punt
Een wandeling door nieuwe natuur! De voor Helmond grote hoogte-verschillen, de aanwezigheid van ijsvogelbroedparen en de gevarieerde begroeiing maken dit gebied tot een ware parel.

Dierensporenwandeling Goorloop Zuid