ANBI gegevens

De vereniging IVN, afdeling Helmond is officieel erkend en geregistreerd als een organisatie met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieplicht voor een aantal gegevens zoals contactgegevens, samenstelling bestuur, doelstellingen, beleid en financiën. Deze vindt u hieronder.Lees meer over ANBI
Ook onze afdeling is een ANBI instelling.
Gegevens over onze afdeling tref je hieronder aan.

Naam van de vereniging

De vereniging staat ingeschreven als IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Helmond. De nu gebruikte verkorte naam is IVN afdeling Helmond.

RSIN-nummer

Het RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van IVN Helmond is: 805364705

Contactgegevens

Zie de statutaire bestuurssamenstelling en adressen

Doelstelling van IVN Helmond

Zie onze Statuten

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe kosten.

Onderstaande informatie kunt u als PDF downloaden:

Financiële verantwoording IVN 2023

Jaarverslag en planning