Afdelingsinformatie

Het IVN is het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging.

IVN Helmond organiseert activiteiten om de schoonheid van de natuur te ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Om alles in de goede banen te leiden is een aantal zaken geregeld binnen de afdeling Helmond. Hier vindt u de belangrijkste informatie.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Inverdienregeling

40 jaar IVN Helmond