Lid worden IVN Helmond

Lidmaatschap IVN afdeling Helmond

Wil je lid worden van IVN-Helmond: hartelijk welkom, maar lees eerst onderstaande informatie door!

Het IVN – Vereniging voor natuur- en milieueducatie – is een vereniging die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving. Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong en oud. Zij leveren zo een bijdrage aan een beter leefklimaat en aan de waardevolle natuur in onze gemeente. Samen genieten van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging.

IVN Helmond is aangesloten bij de landelijke IVN organisatie van ca. 25.000 leden. IVN Helmond organiseert activiteiten voor eigen leden en voor het publiek.

Het gaat hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en natuurcursussen.Het nut voor de gemeenschap en het plezier voor de leden gaan hand in hand: Beleef de natuur!

Aanmelden: Lid worden kan op ieder moment door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Contributie per jaar: 

Aanmelden kan op elk moment.

Opzeggen: kan ook op elk moment, met dien verstande dat het een jaarlidmaatschap betreft en het lidmaatschap pas eindigt op de datum dat het lidmaatschap is gestart.

Betalingen: na aanmelden wordt de jaarlijkse contributie automatisch geïncasseerd of wordt een factuur gestuurd die betaald moet worden.

Contact: correspondentie over het lidmaatschap kan via ledenadministratie@ivnhelmond.nl

Alle leden en donateurs kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten van de werkgroepen. Het bij wonen van lezingen is niet gratis. Voor deelname aan cursussen geldt voor leden een aantrekkelijke korting.

Lid worden IVN Helmond

Aanmeldformulier IVN Helmond

M/V
MM slash DD slash JJJJ
Machtiging
MM slash DD slash JJJJ