Natuurbeheer

Het doel van de werkgroep is het beheren van het landschap om zo biotopen voor planten en dieren te verbeteren en of te handhaven. Daarnaast ook het stimuleren van vrijwilligerswerk om zo nog meer mensen te betrekken bij de beleving van natuur en landschap.

We doen dit o.a. door het knotten van wilgen, het bestrijden van invasieve planten en het uitplukken van zaailingen in heidegebieden..

We streven er naar om in het najaar en de winter enkele zaterdagen actief te zijn met het wilgen knotten op verzoek van onze gemeente. Daarnaast organiseren we samen met scoutinggroepen uit Helmond het vrijzetten en vrij houden van vennenoevers in de Stiphoutse bossen zoals afgesproken in het Adoptieplan Stiphoutse Vennen.

De betrokken Scoutinggroepen zijn:

Wat doen wij?

Geïnteresseerden die eens een keer mee willen doen zijn van harte welkom.

Meer informatie

Stuur een bericht naar: adadriaans@upcmail.nl

Foto’s Natuurwerkgroep