Vlinders en Libellen

In Nederland komen ruim 50 soorten dagvlinders en meer dan 70 soorten libellen voor. Hiervan zijn een aantal soorten zeer algemeen en andere soorten juist zeer zeldzaam. Ook in onze omgeving komen enkele zeldzame soorten voor.
Reden genoeg om een werkgroep vlinders en libellen op te richten. Het doel van de werkgroep is om de kennis over en het herkennen van de verschillende soorten te vergroten door middel van studie, lezingen en cursussen. Daarnaast zullen tijdens het seizoen op diverse nog nader te bepalen plaatsen tellingen en excursies plaatsvinden. Om lid te worden is kennis geen vereiste. Samen leren we van en met elkaar.
Op donderdag 7 december aanstaande om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst in de Koekoek. Vanaf deze datum zal de werkgroep iedere eerste donderdag van de maand bijeenkomen. Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om deel te nemen aan deze werkgroep, of heb je vragen, neem dan contact op via onderstaand mailadres.

Werkgroep vlinders en libellen

vlinders_libellen@ivnhelmond.nl