Bomenwerkgroep

De titel zegt het al.

Onze werkgroep houdt zich bezig met bomen. Bomen gaan ons aan het hart. Er is veel te vertellen over de soort, de leefwijze, de schoonheid ervan. Bomen geven ons zuurstof zodat wij kunnen ademen/leven. In Helmond staan in parken, tuinen, straten en bossen ruim 50.000 bomen. Een enorm groen, duurzaam en waardevol werkterrein voor onze werkgroep.

De bomenwerkgroep heeft tal van bomenwandelingen en ook een bomenfietstocht in het centrum, de wijken en het buitengebied samengesteld om iedereen in staat te stellen om dit stuk rijke natuur te bekijken en ervan te genieten.

De waardevolle en monumentale bomen in Helmond hebben onze bijzondere aandacht. De bomenwerkgroep voert allerlei inventarisaties van deze bomen en hun leefomgeving uit.

De Bomenwerkgroep volgt ook het gemeentelijk bomenbeleid op de voet. De gemeente Helmond heeft een overzicht gemaakt van ca. 1.500 beschermde bomen in de stad, de zgn. Bomenkaart. Het betreft bomen in de openbare ruimte en op particulier terrein. Zie: www.helmond.nl/bomen. Recent heeft de  gemeente samen met de Bomenwerkgroep van het IVN deze Bomenkaart geactualiseerd.Zie overzicht van beschermde bomen.

De werkgroep is ook betrokken bij diverse projecten zoals het Tiny Forest, het landelijke Plan Boom, de landelijke Natuurwerkdag, het plaatsen van Tree Tags (informatieborden bij bijzondere bomen)  en – samen met de IVN werkgroep Natuurbeheer-  bijv. het onderhoud van knotwilgen. Indien er voldoende belangstelling is, organiseert de werkgroep excursies naar bijzondere natuurlocaties binnen of buiten Helmond.

Een keer in de maand komen de leden van de werkgroep op een avond voor overleg bij elkaar. Wil jij ons helpen om de aandacht voor de mooie bomen in Helmond levend te houden? Deskundigheid is daarbij niet direct vereist. Meld je aan bij de bomenwerkgroep via een berichtje naar onze coördinator Jeanne Moorman: jassana56@hotmail.com

Wil je advies of informatie over bomen, dan mag bovenstaand mailadres ook worden gebruikt. De Bomenwerkgroep kan desgewenst ook deskundige hulp van buitenaf inroepen.

Op de website van de  Bomenstichting (www.bomenstichting.nl), waar Jeanne Moorman contactpersoon van is, is veel informatie te vinden over de bomen in Nederland.

 

Groen om te doen!

 

Liefde en respect voor bomen!