Verslag “Rondom de Hagmolenbeek”, lezing en wandeling Landschap

Verslag “Rondom de Hagmolenbeek”, lezing en wandeling

Haaksbergen 17 maart 2022

georganiseerd door Hermien Lankheet en Sytske Boomstra.

We begonnen woensdag 9 maart met een lezing in de Richtershof. Hoewel Hermien en ik aanvankelijk een beetje teleurgesteld waren in de opkomst, is het toch een hele leuke avond geworden. We hadden de avond opgedeeld in 3 delen: eerst wat over de natuur, waarin Sytske vertelde over de ontwikkelingen van de beek in de loop van de jaren en het hoe en waarom van de herinrichting in 2010. 
Daarna vertelde Hermien een stukje geschiedenis, waarin zij ons meenam naar de Joffers van Beckum uit de 16e eeuw, die zo treurig aan hun einde zijn gekomen.

Na de pauze was er aandacht voor Marwin Hofstede. Marwin is natuurboer en pachter van Twickel. Hij heeft zijn bedrijf ingericht naar de inzichten van “Boeren voor Natuur”, wat inhoudt dat zijn bedrijf circulair is: geen voedsel erin, geen mest eruit. Hij vertelde over de uitdagingen en kansen die de herinrichting van de Hagmolenbeek voor zijn bedrijf heeft gebracht en hoe hij nog steeds aanpassingen doorvoert. Erg leerzaam.koeien

Hierna hebben we zondag 13 maart met een groep van 17 enthousiaste mensen langs de Hagmolenbeek gewandeld. De start was op de parkeerplaats, net ten zuiden van Beckum. Vandaar zijn we de Hengelosestraat overgestoken en hebben de Hagmolenbeek gevolgd in de richting van Bentelo. We hadden eenmalig toestemming van de grondeigenaren Stichting Twickel en dhr. Heijmerink, om ook stukken te wandelen die normaal niet toegankelijk zijn. Leuke reclame voor IVN was dat het Sternet aanwezig was. De reportage is te vinden op facebook.

We begonnen met een kijkje te nemen op de plaats waar de Joffers uiteindelijk niet gewoond bleken te hebben, en waar mogelijk zelfs nooit een kasteel gestaan heeft.  Toen vlak langs de beek, die inmiddels gekrompen was tot een smal stroompje. Het inundatiegebied was vochtig, maar er stond geen water meer op.

Over de Rotersweg naar het Lonnikervoetpad, waar Marwin ons stond op te wachten bij zijn bedrijf. Hij heeft ons de ossen laten zien, die sinds februari even binnen waren. Over enkele weken mogen ze weer naar buiten. De stierkalfjes betrekt hij van een biologische veehouder uit de buurt. Hij laat ze castreren en dan mogen ze in (betrekkelijke) vrijheid opgroeien, waarbij ze het grootste deel van het jaar buiten lopen. De paar weken dat ze binnen zijn, hebben ze een ruime potstal. (Voor een vleespakket: Lobke Hofstede, 06-51444196). 

Op het erf staat een Sleedoorn in volle bloei.
Verderop de beek over met vanaf de brug een prachtig uitzicht. Vervolgens naar de plaats waar de Buitenbeek uitkomt in de Hagmolenbeek. De dam had 2 weken eerder nog bijna onder water gestaan. Dus hoewel er geprobeerd wordt het water zo lang mogelijk in het gebied te houden, stroomt het toch betrekkelijk snel weer weg. Kun je nagaan hoe dat vóór 2010 geweest is. 

Op de terugweg mochten we een kijkje nemen op het Beundersveld, het heideveldje van Twickel, dat erg geprofiteerd heeft van de spectaculaire verhoging van de grondwaterstand, bereikt door de herinrichting van de beek. Van een verdroogd en vergrast heideveld is het nu mooie natte heide, waar planten als lavendelhei, bosbies en zonnedauw weer terug zijn.

Al met al een leuke, mooie en leerzame wandeling.

Sytske Boomstra
foto: Betsie Konniger

Wilt u een verslag van Sternet zien, klik hier 

 

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina