Het Lankheet

 

Ook landgoed Het Lankheet – zo’n 500 hectare groot – is een erg interessant gebied, waar kunst, historie, natuur en wetenschap elkaar hebben gevonden. Monumentale boerderijen, bossen, vennetjes en heideveldje zorgen voor variatie.

Een eeuwenoud vloeiweidensysteem is aan het eind van de vorige eeuw in ere hersteld.

Bezienswaardig is ook het Waterpark. Met een even innovatief als experimenteel systeem om oppervlaktewater te zuiveren neemt het landschapspark een voorschotje op de toekomst. Dit unieke project wordt gerealiseerd in samenwerking met Wageningen University. Water uit de Buurserbeek wordt door verschillende rietbekkens – welke een filterende werking hebben – geleid. Het gezuiverde water stroomt vervolgens via oude waterlopen verderop terug in de Buurserbeek.

De voorde (= doorwaadbare plek in een rivier) die is aangelegd in de Lankheterweg, verwijst eveneens naar een ver verleden.

Op het landgoed is een droogschuur gebouwd. Hout – afkomstig van het landgoed zelf – dat is gewaterd in de naastgelegen kolk, wordt in de schuur te drogen gelegd. In de nabijheid zijn replica’s van respectievelijk een houten schutsluis en een haalsluis te zien.

De Historische Kring Haaksbergen verzorgt elke eerste zaterdag van de maand een excursie in Het Lankheet.