Weidevogelwerkgroep

De twaalf vrijwilligers van de IVN weidevogelwerkgroep Haaksbergen zijn in de periode van eind maart tot en met juni doorgaans vroeg uit de veren om de weidevogels in het plaatselijk buitengebied te beschermen.

Tot ongeveer 1950 konden de weidevogels zich goed handhaven, maar grote veranderingen in de landbouw hadden een nadelige invloed op de weidevogelstand. Dit was voor de vogelbescherming in Zeist aanleiding in 1984 een campagne te starten met als doel meer aandacht voor de, ondertussen zeer slechte, toestand van de Nederlandse weidevogels. Dit was ook de aanleiding in 1985 in Haaksbergen met een Weidevogelwerkgroep te beginnen, eerst in Stepelo en daarna ook in Buurse. Door de intensivering van de landbouw (eerder en vaker maaien), verdroging (verlaging grondwaterstand), infrastructuur (uitbreiding bebouwing) en toenemende predatie zien we een dramatische teruggang in het aantal weidevogels.

Samen met ongeveer vijftig landbouwers doen we er alles aan de weidevogels voor Haaksbergen te behouden. De werkgroep inventariseert de nesten, markeert ze, zodat landbouwers er omheen kunnen werken en plaatsen eventueel nestbeschermers. Aan het einde van het seizoen maken we een jaarverslag, waarin alle resultaten te zien zijn. Ook benoemen we aan het einde van het seizoen een “weidevogel landbouwer van het jaar“, die we belonen met een taart.

De inventarisatie-resultaten van de weidevogelwerkgroep, voorzien van tabel en grafiek zijn te lezen in de jaarverslagen.

Jaarverslagen:

 

Contactpersoon:

Willem Jan Westerholt
053-572 39 82
denwjwesterholt@kpnmail.nl