Werkgroep Amfibieën en reptielen

Onder deskundige leiding van Ravon-medewerker Edo Goverse werd in 2009 de basis gelegd voor een nieuw project in het Haaksbergerveen: het monitoren van amfibieën.

In dit unieke hoogveengebied komen enkele niet algemene soorten voor. Zoals de heikikker waarvan het mannetje in de paringstijd een blauwe kleur aanneemt. En de kamsalamander die tot de Natura 2000 soorten behoort.

Edo Goverse staat de IVN werkgroep, die nauw samenwerkt met eigenaar Staatsbosbeheer, met raad en daad terzijde. Het project omvat inmiddels twintig poelen. In drie ervan is de kamsalamander gesignaleerd.

Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan de vrijwilligers van eind februari tot begin juli de poelen langs om de amfibiepopulatie te inventariseren. Een leuke en leerzame bezigheid.
Hun waarnemingen worden vastgelegd in tabellen en vervolgens naar Ravon gestuurd.

 

 

Contactpersoon: